Skip to content

Echipa Cabinetului de Avocat “Iancu Marian Șalapa” vine în întâmpinarea clienților cu o bogată experiență în variatele domenii ale dreptului, activând în special în vasta piață a asigurărilor, devenind un partener de încredere pentru marile societăți de profil.

Specializarea Cabinetului in asigurari se recomanda prin portofoliul de clienti, societăți de asigurare din România precum ASIROM VIG SA, GENERALI ROMÂNIA SA, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA, GOTHAER ASIGURĂRI SA, FORTE ASIGURĂRI SA, CERTASIG, ATE INSURANCE, GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA cât și societăți de asigurare din străinătate ca GENERALI PROVIDENCIA, GENERALI SEGUROS, GENERALI VERSICHERUNG, VICTORIA BULGARIA, ALLIANZ BULGARIA, PARTENERE RE, in colaborarea cu aceste societati Cabinetul dezvoltand parteneriate de succes pe perioade lungi de timp.

 

Cabinetul are o vastă experiență prin soluționarea favorabilă a mii de cazuri pentru societățile de asigurări, atât prin consultanță juridică cât și prin reprezentarea în procese referitor la interpretarea raporturilor juridice de asigurare, ca RCA, CASCO, CMR, CARGO, PROPRIETĂȚI, DE GARANȚII, MARITIME, AGRICULTURĂ ȘI DE VIAȚĂ.

Avocații la care veți apela oferă servicii juridice de calitate atît pentru asistare și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, autorităților administrative cu sau fără activitate jurisdicțională și a altor astfel de entități, precum și servicii prelitigioase, de consiliere și consultanță juridică.

Cabinetul de Avocat “Iancu Marian ȘALAPA” asigură servicii de consultanță și reprezentare adaptate cerințelor fiecărui client, printr-o serie de activități expuse în continuare cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ

DREPTUL ASIGURĂRILOR
Servicii oferite operatorilor în domeniul  asigurărilor – asiguratori, reasiguratori, intermediari în asigurări, asigurați:
 • formalități administrative precontencioase şi reprezentarea în fața instanțelor judecătorești pentru soluţionarea cauzelor de daună şi acordarea despăgubirilor;
 • consultanță si asistență juridică în vederea constituirii și autorizării societăților de asigurare – reasigurare, intermedieri în asigurări;
 • opinii legale privind interpretarea și aplicarea actelor normative naționale și comunitare;
 • consultanţă privind legislaţia în domeniul asigurărilor de bunuri, de persoane, de riscuri financiare, de transport şi de răspundere civilă;
Alte servicii oferite în raporturile cu autoritatea de supraveghere și reglementare în domeniul asigurărilor:
 • asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiile privind activitatea și funcționarea societăților de asigurare;
 • reprezentare în dosarele de regres administrativ și contencios;
DREPT CIVIL
 • asistență la negocieri de contracte și tranzacții;
 • asistare şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în cadrul litigiilor privind drepturile şi obligaţiile născute dintr-un raport juridic civil;
 • asistare şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în cadrul litigiilor privind drepturile şi obligaţiile născute dintr-un raport juridic delictual;
 • consultanță și asistare cu privire la obținerea cetățeniei;
 • drept succesoral;
 • servicii de cadastru și carte funciară;
 • servicii de asistență juridică, consultanță și reprezentare în domeniul retrocedărilor, reconstituirii dreptului de proprietate, conversia despăgubirilor bănești în acțiuni și reprezentarea în fața ANRP, Depozitarului Central și Brokerului de valori mobiliare.
 • consultanță și asistență în materia adopțiilor;
 • asistență și reprezentare în cazul litigiilor de divorț și partaj.
DREPTUL MUNCII
 • redactare contracte individuale de muncă;
 • redactare contracte colective de muncă;
 • consiliere juridică a angajaților cu privire la probleme de muncă;
 • întocmire regulamente de ordine interioară, fișa postului;
 • redactarea de opinii legale pentru probleme de dreptul muncii;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă în faţa instanţelor specializate de dreptul muncii;
DREPTUL ADMINISTRATIV
 • asistare și reprezentare în litigii contravenționale;
 • consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare oferită clienţilor noştri în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor de control emise de către autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative;
DREPT COMERCIAL ȘI SOCIETAR
 • înființări societăți comerciale, asociații și fundații;
 • asistenţă juridică în legătură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale;
 • modificări acte constitutive;
 • majorări/reduceri de capital social;
 • cesiuni parti sociale, întrări/retrageri asociați;
 • numiri de administratori/cenzori;
 • înființări/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale;
 • modificări de sedii, prelungire contracte sedii;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizări de funcționare;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificări date de identificare asociați;