Skip to content
Venim în întâmpinarea clienților cu o vastă experiență în dreptul civil și în special în dreptul asigurărilor

Consultanță

Avocații Cabinetului acordă consultanță în toate ramurile dreptului civil, cât și în domeniile dreptului specializat, reglementat prin legi speciale

Evaluarea Cazului

Aprecierea corecta a raporturilor juridice și încadrarea corecta a acestora în lege, pentru evitarea sau după caz, diminuarea riscurilor unei acțiuni în instanță

Mediere

Este benefică părților implicate, are ca scop realizarea rapidă a unui acord între părți, cu privire la pretențiile invocate, fără costurile pe care le implica o acțiune în instanță

Asistare / Expertiză Tehnică

Asistarea părților în raporturile juridice de asigurare, respectiv analizarea și evaluarea tehnică a daunelor.

Analiză Economică

Evaluarea economică a societăților, analiza indicatorilor economici referitor la insolvență, respectiv analiza economică pentru identificarea măsurilor necesare depășirii situațiilor de criză.

Reprezentare Procesuală

Avocații cabinetului și avocații externi, asigură reprezentare procesuală la toate gradele de jurisdicție ale instanțelor judecătorești.

STATISTICILE CABINETULUI PE PERIOADA DE 10 ANI ÎNCEPÂND DIN ANUL 2010
0 %
CONFIDENȚIALITATE
0
DOSARE DAUNA
0
DOSARE PROCESUALE
0 %
RATĂ DE SUCCES

Evaluarea cazului, gratuită!