Skip to content

Cu o filosofie modernă axată pe interesele clienților noștri, Cabinet Avocat Iancu Marian ȘALAPA îmbină profilul specialiștilor cu vastă experiență în diversele domenii ale dreptului, cu flexibilitatea și energia unei echipe tinere.

Echipa cabinetului vine în sprijinul persoanelor juridice și persoanelor fizice cu servicii de asistență juridică și reprezentare specializată, dezvoltând în continuare aceste servicii pentru a acoperi toate ramurile de drept, cu promovarea consultanței și consilierii precontencioase de calitate pentru prevenirea litigiilor sau pentru garanția exercitării intemeiate a drepturilor.

Partenerii avocați dispun de capacitatea ca, indiferent de mărimea sau de sectorul de activitate al clienților, să apere sau să valorifice drepturile și interesele acestora printr-o serie de activități de un înalt standard profesional.

Cabinetul dispune de o rețea teritorială ce acopera toate regiunile țării, colaborând totodata și cu parteneri ce asigură serviciile juridice conexe.

Împreună urmărim formarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare de lungă durată cu clienţii noştri, relaţii bazate pe implicarea noastră activă. În acest scop elaborăm soluţii legale inovatoare care să vină în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor particulare ale clienţilor noştri.

Iancu Marian ȘALAPA

Avocat coordonator al Cabinetului

– Facultatea de Drept promoția 1997
– Master Excelență în Management ASEBUSS

Începe cariera profesională în anul 1997 ca jurist în cadrul a doua unități bancare din Craiova și Timișoara , iar din 1999 s-a încadrat consilier juridic la SC ASIROM SA Sediul social București. Din 2002 este autorizat ca avocat, dobândind experiență în toate ramurile de drept, dar în special în dreptul asigurărilor prin colaborările de durată cu societățile de asigurari ASIROM VIG SA, GENERALI ROMÂNIA, ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI, GOTHAER ASIGURĂRI, dar și prin consilierea și reprezentarea persoanelor asigurate. Experiența economică ca membru în Consilii de administrație la societățile COMCEREAL SA și ELECTROMAGNETICA , cu participarea la decizii de investiții de anvergură.

Denisa Mladin
Denisa MLADIN

Avocat definitiv în cadrul Cabinetului din Ianuarie 2016, absolvent a Facultății de Drept în anul 2012, răspunde cu succes în principal complexității problemelor juridice din toate ramurile de drept, cât și volumului de dosare.

Datorită competențelor teoretice și abilităților personale, reprezintă deja un rol important în cadrul echipei prin implicarea și soluționarea dosarelor de consultanță juridică și prin reprezentarea cu succes în dosarele procesuale.

Gestionează corespunzător dosarele de regres în asigurări cu debitorii persoane juridice, respectiv dosarele clienților persoane fizice, implicându-se atât în faza prealabilă a medierii, cât și în faza procesuală prin formularea cererilor de chemare în judecată, a apărărilor scrise și reprezentarea la termenele de judecată.

 

Alex Sergiu Duta
Alex Sergiu DUȚĂ

Începe activitatea în anul 2000 în calitate de consilier juridic în cadrul SC Agroexport si Siloz Port Constanța SA, până în octombrie 2002, din februarie 2003 devenind avocat în Baroul București, în aceasta calitate continuând să ofere suport juridic către diferite societăți comerciale, dar și către societăți nonprofit (asociații, fundații, sindicate) și persoane fizice, atât prin consultanță cât și reprezentare în numeroase litigii civile și comerciale.

De la începutul activității și până în prezent a dobândit o experiență bogată în domeniile juridice relevante ca dreptul comercial general, drpetul societar prin înființarea, organizarea societăților comerciale și securizarea activității acestora, dreptul muncii, drepturi reale prin reprezentarea procesuală a persoanelor fizice în litigii de revendicări, partaje, granituiri dar și domenii specializate cum ar fi aigurările, concurența neloială, licitații publice și dreptul proprietații intelectuale.

George CIRSTEA

Masterand în dreptul afacerilor și avocat definitiv, a dobândit o vastă experiență în soluționarea litigiilor comerciale și civile.

Experința acumulată în proiecte de anvergură pe piata avocaturii de afaceri și cunoștințele riguroase în variatele domenii juridice, îl recomandă atât ca avocat pledant în fața instanțelor judecătorești, cât și ca avocat consultant în diversele domenii ale dreptului.

Mihaela Ciortan
Mihaela CIORTAN

Absolventă a Facultății de Drept din anul 1998, avocat în Baroul București din anul 1999, a dobândit experiență în sectorul instituțiilor de asigurare și reasigurare și deține cunoștinâe aprofundate cu privire la organizarea și funcționarea acestora.

Începând cu anul 1999 până în anul 2011 a desfășurat activitatea de juriconsult în cadrul mai multor societăți de asigurare, precum ASIROM, UNIQA și ALLIANZ, deținînd funcii de conducere ale departamentelor juridice și gestionând cu succes un număr mare de dosare, atât de drept societar cât și de dreptul asigurărilor.

În cadrul cabinetului susține și reprezintă interesele clienților în procedurile judiciare, având o bogată experiență procesuală la instanțele judecătorești.

Dumitru Pletea
Dumitru PLETEA

Experiența dobândită de la începutul activității în anul 1993 ca funcționar în cadrul Tribunalului Mehedinți și ulterior ca juriconsult la SC ASIROM SA și managere juridic la SC Groupama Asigurări SA, îl recomandă ca un specialist avizat în domeniul juridic și în special în dreptul asigurărilor cu expertiză în acest domeniu al dreptului și nu numai, atât pe palierul de consultanță cât și cel al reprezentării în fața instanțelor de judecată.

Absolvent al Facultății de Drept, promoția 1997,  studii postuniversitate, Drept – Relații Internaționale – Academia de Poliție A.I, Cuza, Master – Specializarea Spațiul Public European – SNSPA București, Curs de Drept în Asigurări – Institutul de Asigurări București, fiind implicat profesional într-o varietate de litigii de natură comercială și penală, reprezintă o componentă importantă ce a contribuit substanțial la consolidarea statutului de specialist în acest domeniu.

Lacramioara Manea
Lacramioara MANEA

Mediator partener al Cabinetului în realizarea procedurilor de mediere, a dobândit principiile și procedurile generale de drept, prin colaborarea anterioara în cadrul cabinetului prin coordonarea activităților de notificare și conciliere în relație cu debitorii.

Desfășoară activitatea de mediator cu spirit proactiv și principial, realizând în mod foarte organizat și cu celeritate procedurile, implicându-se însă cu multă răbdare în soluționarea litigiilor cu respectarea principiilor legale de imparțialitate, echitate și bună credință.

Maria Papp
Maria PAPP

Susține activitatea de punere în executare silită a titlurilor executorii, ce presupune legalizarea hotărârilor judecătorești, formularea cererilor de executare silită și gestionarea dosarelor până la recuperarea creanțelor și finalizarea procedurii de executare silită.